Nalěćo baseń
prawa za wobrazy: MDR

Jan-Dytar Hajnk: "Lubujemy nalěćo"

Nalěćo baseń
prawa za wobrazy: MDR

Naš słuchar Jan-Dytar Hajnk ze Smječkec je tute rjane hrónčko do nalěča napisał.

posledni raz aktualizowane: 17. jutrownika 2018, 09:51 hodź.