Kampanja za serbsku rěč zahajena

Kraj Sakska wabi wotnětka z wobšěrnej imagowej kampanju za serbsku rěč. Dźensa bu kampanja w Budyskim nakupowanskim centeru při žitnych wikach zahajena a předstajena.

DJ Madstep zum Auftakt der Imagekampagne sorbische Sprache in Bautzen
prawa za wobrazy: MDR/Lydia Matschie

Z plakatami, polěpjenym busom, nalěpkami, internetowej stronu a socialnymi medijemi ma so akceptanca a zajim za serbsku rěč zbudźić.

Pressekonferenz. Vier Personen an einem Tisch
Nowinarska konferenca a prezentacija imagowej kampanje. prawa za wobrazy: MDR/Lydia Matschie

Cilowa skupina su 14 do 40-lětni w serbskim sydlenskim rumje, kiž serbšćinu njewobknježa. Tohodla so serbšćina sama jenož łahodnje na wabjenskich materialijach jewi. Sakske ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm wšo dohromady 600.000 eurow za kampanju wuda.

Eröffnung der Kampagne für die sorbische Sprache "Sorbisch?Na klar." in Bautzen
Sakska ministerka za Kulturu Barbara Klepschowa ze zamołwitymi za kampanju a zastupjerjemi z politiki před imagowym busom. prawa za wobrazy: Lydia Matschie

Sakska ministerka za Kulturu Barbara Klepschowa poda so z imagowym busom do centera na Žitnych wikach. Bus ma wot nětka jako normalna linija w regionje po puću być a za serbsku rěč wabić.

Eröffnung der Kampagne für die sorbische Sprache "Sorbisch?Na klar." in Bautzen
Dwurěčne plakaty a stojaki kampanje. prawa za wobrazy: Lydia Matschie

Plakaty a nalěpki maja so w měsće a na wsach přičinić. W přichodnych dnjach polěpja so tež wobchody a durje w centeru na Žitnych wikach z dwurěčnymi popisami. Planowane su tež małe słownikowe tabulki.

Eröffnung der Kampagne für die sorbische Sprache "Sorbisch?Na klar." in Bautzen
Anna-Maria Brettschneiderec na jewišću na swjatočnym wotewrjenju kampanje. prawa za wobrazy: Lydia Matschie

Dale chce kampagna sylnje w socialnych syćach za serbsku rěč wabić a wot nětka je wosebity online-magacin přistupny.Tutón wobsahuje stawizny ludźi z regiona, kiž su ze serbšćinu pozitiwne nazhonjenja w cyłym swěće činili.

posledni raz aktualizowane: 06. małeho róžka 2020, 15:35 hodź.