Impressionen der Themenwoche "Cyły tydźeń w holi" in Schleife/Slepo.
Impressionen der Themenwoche "Cyły tydźeń w holi" in Schleife/Slepo. prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR