Erwachsenenbildung an der Volkshochschule, 2012
prawa za wobrazy: IMAGO

Serbska rěčna šula

Erwachsenenbildung an der Volkshochschule, 2012
prawa za wobrazy: IMAGO

Sakski kultusowy minister Piwarz wotewrěje póndźelu w Budyšinje Serbsku rěčnu šulu. To je ministerstwo wčera wozjewiło. We Budyskim stejnišću Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (Lasub) přewjedu so wot septembra tři hornjoserbske rěčne kursy. To budu zakładny, natwarjacy a konwerzaciski kurs za wučerjow, kubłarjow a sobudźěłaćerjow we zarjadach. Rěčnej šuli steji za lětsa a klětu dohromady 325.000 eurow k dispoziciji. Jedyn z hłownych zaměrow je, wukmanjeć wučerjow za wuwučowanje we serbskej rěči.

posledni raz aktualizowane: 23. žnjenca 2019, 10:58 hodź.