Pola Ebay, ZVAB a druhdźe Serbske drohoćinki w interneće na předań

Zawěsće maće tež Wy w swójbnym herbstwje tu abo tamnu serbsku drohoćinku kaž zdźědźene dźěle narodneje drasty, staru serbsku bibliju a podobne. Tute wěcy sej wosebje swójbnych stawiznow dla wažimy a njemyslimy tak jara na jich pjenježnu hódnotu. A tola namakaš w interneće tež tójšto tajkich serbskich drohoćinkow na předań. Naša onlinowa redakcija je w syći za nimi pytała.

ebay Kleinanzeigen auf einem Bildschirm, davor eine Lupe.
prawa za wobrazy: imago/Schöning

Serbske biblije a dalše stare nabožne knihi – tójšto z toho w syći namakaš. Na mjenowanym portalu ZVAB, pola ebayowych drobnych nawěškow abo pola ebay direktnje. Tak je na přikład Nowy zakoń w delnjoserbskim přełožku Fabriciusa z lěta 1775 na předań, za 900 eurow. Abo hornjoserbska biblija z lěta 1728 za 420 eurow. Cyle čerstwy bě wčera nawěšk z Budyšina: Dwě serbskej bibliji z 19. lětstotka a tři dalše stare serbske knižki za dohromady 99 eurow.

Serbske drohićinki pola Ebay, ZVAB a druhdźe, sorbische Antiquitäten und andere Sammelartikel zum Verkauf im Internet
prawa za wobrazy: www.Ebay.de (Screenshot)

Dźiwali smy so pola poskitka na stronje ZVAB, to je portal antikwariatow z Němskeje a Awstriskeje. Wikowar z Wiena poskićuje tam manuskript Jana Pětra Jordana, z awtobiografiju a dalšimi tekstami w němskej, italskej a łaćonskej rěči. 1818 rodźeny Jordan je na Serbskim seminarje w Praze studował, pozdźišo skutkowaše jako rěčespytnik a wudawaćel, mjez druhim po boku Smolerja. Za wjacore stow stronow manuskripta žada sej antikwariat we Wienje 6.500 eurow. Hač je to woprawdźe telko hódne, móža pak najskerje jenož fachowcy posudźować.

Serbske drohićinki pola Ebay, ZVAB a druhdźe, sorbische Antiquitäten und andere Sammelartikel zum Verkauf im Internet
prawa za wobrazy: www.Ebay.de (Screenshot)

Nimo knihow je tež pohladnicow tójšto w syći na předań. Najhušćišo z motiwami narodneje drasty, wšelakich wsow a podobne. Mjez druhim poskuća so pohladnica z wobrazom statoka w Ralbicach z lěta 1905. 28 eurow sej předawar za nju žada.

Serbske drohićinki pola Ebay, ZVAB a druhdźe, sorbische Antiquitäten und andere Sammelartikel zum Verkauf im Internet
prawa za wobrazy: www.Ebay.de (Screenshot)

Abo medalju z Mišnjanskeho pórclina - "30 lět znowazałoženje Domowiny" - za 30 eurow. A dalša zajimawa namakanka: Metalowa tafla z NDRskeho časa z delnjoserbskim napismom "Němska ludowa policija - Społnomocnjony wotrězka". Wikowar z Berlina chce pola Ebay za to 60 eurow měć.

Serbske drohićinki pola Ebay, ZVAB a druhdźe, sorbische Antiquitäten und andere Sammelartikel zum Verkauf im Internet
prawa za wobrazy: www.Ebay.de (Screenshot)

Tule smy wam přehlad dalšich serbskich poskitkow w syći zestajili: