Wusyłamy hodźinu dlěje

Nowe lěto, nowe ja - tak rěka přisłowo k nowemu lětej. Wot 6. januara wusyłamy hodźinu dlěje - potom cyłkownje 4 hodźiny. A tak so tež naš wusyłanski časnik tróšku přeměni.

Chorraum der Wallfahrtskapelle Etzelsbach
prawa za wobrazy: MDR/Cornelia Hartmann

Na přikład šłyšiće nabožne słowo přeco ke kóncej kóždeje hodźiny, krótko do němskich powěsćow z Drježdźan.

Kindergartenkinder von St. Bernhard backen.
prawa za wobrazy: MDR/ Frank Stuckatz

Dźěćacy postrow słyšiće wot jutřišeho w 6.18 hodź. a 8.24 hodź.. Tak chcemy dźěćace wusyłanja w tych časach poskićeć, hdyž dźěći šansu maja je tež słuchać. To rěka prjedy hač wone dom wopušća. A w poslednjej hodźinje mamy tu móžnosć, zo rańši postrow w pěstowarnjach słyša. Tutón poskitk nětko za wšě pěstowarnje steji.

A rańši redaktor rozprawja w běhu wusyłanja wobšěrnje wo aktualnych temach dnja kaž tež wo pozadkach k powěsćam we Łužicy. Wšitko to wot pjećich do dźewjećich tu w serbskim rozhłósu.

posledni raz aktualizowane: 07. wulkeho róžka 2020, 07:54 hodź.