Nowa młodźinska inscenacija "Prěki - Durich - Loborka"

Jugendliche auf Theaterbühne
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

Šulerjo maja tuchwilu prózdniny - ći jedni so snadź rjenje wuspać móža, tamni w dowolu sněhakuja - a zaso druzy tuchwilu pilnje teksty wuknu. W Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle na přikład: tam přihotuje so 22 młodostnych na nowu młodźinsku inscenaciju.

Jugendliche mit Instrumenten 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

W Budyšinje přihotuje so 22 młodostnych na nowu młodźinsku inscenaciju - Matej Dźisławk je hižo raz za kulisy pohladał.

srj 12.02.2020 06:12hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1309936.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Lět’s Dance so spěwa – a tak so tež čini. Na parkeće hłowneho jewišća rejuja młodostni w takće Band, kiž wobsteji tohorunja z młodostnych. Je to probowa scena za inscenaciju “Prěki – Durich – Loborka”. Stawizna jedna wo młodej NDR-skej band, kiž napodobnja swoje idole z wulkeho swěta a so poněčim praša: njeje žiwjenje na kraju přewuske? Nochcemy wjace zdokonjeć? Nochcemy přez hranicu ćeknyć? Je to wěrna stawizna, kotruž je Měrko Brankačk napisał – a wón je zdobom režiser.

Besprechung im Theater
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR

Je to jedne nowe dźiwadłowe dožiwjenje z nowymi estetiskimi formami. Sym spytał, nowe wobrazy namakać, zo móžu wo tutym zjawje powědać.

So do zašłosće podać – za 17-lětneho sobuskutkowaceho Wita Pohonča (druhi wotlěwa) z Wotrowa je to wosebity nadawk.

Je drje ćežko, so do tajkeje tematiki zanurić. Ale hdyž naposkam sej powědaki staršeju abo wot dźěda a wowki – potom móžu sej předstajić, kajki je čas tehdy był.

Jugendliche auf Theaterbühne
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

Tež dźiwadło same so prócuje, młodostnym temu zbližić, powěda za pedagogiku zamołwita sobudźěłaćerka, Julia Jankowscyna: "Smy z młodostnymi tež w Stasi-jastwje pobyli, zo bychu raz widźeli, kak je to tehdom było. Kotre strachi su eksistowali. Je to narok na młodostnych, kiž je chětro wulki."

Junge Leute im Theater
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR

Hrać budźe so dwurěčnje – wšako jedna so při tym wo kooperaciju Serbskeho młodźinskeho dźiwadła a Budyskeho kamjentneho domu. Za něšto wjac hač měsac – potajkim 20. měrca, je potom wulka premjera – a to prěni króč na hłownym jewišću.

Junge Menschen auf einer Bühne
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

posledni raz aktualizowane: 13. małeho róžka 2020, 08:03 hodź.

Der Lautsprecher Amazon Echo - Alexa Voice Service 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa