Zwonka Serbow za Serbow
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Zwonka Serbow za Serbow

Zwonka Serbow za Serbow
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Za našu lětušu seriju „Zwonka Serbow za Serbow“ smy so podali na puć, smy hladali za hranicami a mjezami. Tež tam so ludźo za nas Serbow horja a wo nami powědaja, přełožuja basnje a powědančka, dźěla serbske linki a jězdźa do Serbow. Wšitcy tući zahorjeni su najlěpša wabjenska agentura za Serbow. A što činja, hdyž wo serbskich korjenjach a sonach njerěča? Dokal chodźa na dźěło? Kak su žiwi?

Sasahara 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Mann 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jendźelčan dr. Gerald Stone je tajki prawy wědomostny ,,wšudźebył". Měrćin Wjenk je jeho wopytał.

nje 21.10.2018 06:15hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-857674.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein sitztender Mann mit einer Broschüre in der Hand. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Słyšenje wo Serbach w čěskim senaće 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk
Ein Mann mit einer schwarzen Katze auf dem Sofa. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Andrea Keschke

posledni raz aktualizowane: 20. nazymnika 2018, 09:59 hodź.