Lindenensemble bei Niederdorla
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Serijal: Pod serbskej lipu Hobry chowaja stawizny: Što nam serbske lipy powědaja

Wo serbskej lipje rady a husto rěčimy. Lipowe štomy, kotrež w dwurěčnej Łužicy steja, njejsu pak jenož symbol sylnosće a škita. Diana Fryčec-Grimmigowa wotkrywa nam zajimawostki a stawiznički rostliny.

Lindenensemble bei Niederdorla
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wosebity hober steji na Jurkec statoku w Nowoslicach. W jeho sylnych hałuzach wisa čumpjel. Jan Jurk na ławce sedźo dźěćom přihladuje. Wón je so na statoku narodźił, na nim wotrostł a jón wobhospodarił. Tak dołho kaž móže wón myslić, lipa hižo wosrjedź Jurkec dwora steji. Jako bě so fronta Druheje swětoweje wójny po Nowoslicach walała, je nimale wšitke domske a statoki we wsy zničiła. Tak tež wjesne a dworowe lipy. Na historiskich fotach mjenujcy hišće widźiš, zo běchu Nowoslicy žohnowane ze strowymi štomiskami, kiž skutkowachu kaž škitarjo jednotliwych statokow.

Lipu maja mnozy za symbol sylnosće a tež wěsteho škita. Ale serbska lipa jako znamjo dźaka a česćownosće? Haj, na Baćońskim kěrchowje steja syły lipow, kotrež maja wosebitu stawiznu, kaž powěda farar Gerat Wornar.To njemóžeš so scyła tak lochce rozsudźić, što lěpje wohnja: kadźidło w cyrkwi abo snano lipowa wóń zwonka cyrkwje.

Hdyž rano nadźěło jědźeće, wšojedne hač z awtom, kolesom abo busom, hladajće tola raz wědomje za lipami w přirodźe. Zawěsće so potom štomiskow dohladaće, kotrež we wšědnej hektice hewak scyła tak prawje na wědomje njewzaće. "Lipowy měd je najsłódniši", praji pčołarka Mónika Šołćina z Pěskec. Što pak so wokoło mjedźacych štomow hišće powěda.

posledni raz aktualizowane: 18. róžownika 2018, 11:08 hodź.