Serijal Wěda, wědomosć a wunamakanki

36 awdija

Ein Laborarbeiter arbeitet an einem Mikroskop.
prawa za wobrazy: MDR/Susan Minard

pj 25.09.2020 06:12hodź. 02:43 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1537502.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Erde und Venus ohne ihre Athmosphären
prawa za wobrazy: imago images / StockTrek Images

„Sensacija! Pokiw na žiwjenje na planeće Wenus!", rěkaše njedawno w nowinach: Što pak chowa so za wonej pozdatnej liasonu mjez ET-jom a Wenusu? Měrćin Wjeńk rozprawja.

pj 18.09.2020 05:21hodź. 02:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1530376.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Internetowa strona www.nptel.ac.in. je najwjetša zběrka uniwersitnych widejow a kursow w interneće. Štóž tróšku jendźelšćiny zrozumi, móže so tam w přirodowědach, matematice, inženjerstwje, medicinje a duchownych wědomosćach sam dale kubłać.
prawa za wobrazy: MDR

Tónkróć předstaji Měrćin Wjenk internetowu stronu www.nptel.ac.in. Je to najwjetša zběrka uniwersitnych widejow a kursow w interneće.

pj 11.09.2020 06:12hodź. 02:08 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1523660.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Künstlerische Darstellung von Beteigeuze, wie er von einer Staubwolke teilverdeckt wird.
prawa za wobrazy: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser
Bild aus dem Stummfilm "Das Weib des Pharao"
prawa za wobrazy: ALPHA-OMEGA
Älterer Mann und Junge mit Fernglas
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

W našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki" rozprawja Měrćin Wjenk tónraz wo wobkedźbowanju ptačkow.

pj 14.08.2020 07:59hodź. 02:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1495620.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Die ClearSpace Raumsonde mit der eingefangenen Vega-Raketenoberstufe über der Erdatmosphäre
prawa za wobrazy: ClearSpace

Měrćin Wjenk rozprawja w našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki" tónraz wo brinčacej atmosferje.

pj 07.08.2020 07:22hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1488700.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ainmation einee Raumsonde auf dem Weg zur Sonne
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Měrćin Wjenk rozprawja w našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki" tónraz wo dopokaza fuziji w słóncu

pj 17.07.2020 06:19hodź. 02:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1467284.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Collage: Blitz an Wolkenhimmel und augetrockneter Boden
prawa za wobrazy: Torsten Breme/imago/YAY Images | Collage MDR

Měrćin Wjenk rozprawja w našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki" tónraz wo błyskach.

pj 10.07.2020 08:12hodź. 02:26 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1460388.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Urnengrab aus der Bronzezeit mit Knochenresten
prawa za wobrazy: MDR/Uwe Walter
Illustration - Reaktion einer Krebszelle auf medikamentöse Behandlung
prawa za wobrazy: imago images/StockTrek Images

W industrijowych krajach sej wosebje rak mnoho woporow žada. A raka čim lěpje lěkuješ, ćim zašo jeho spóznaješ. Za to je profylaktiskich přepytowanjow.

pj 26.06.2020 07:56hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1446096.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Computertastatur
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Wědomostnicy z Kamjenicy, Magdeburga a Saarbrückena su programěrowarjow prosće raz do MRTjoweje roły sunyli. Při tym dyrbjachu so tući z jim njeznatym codom zaběrać a jón zrozumić.

štw 11.06.2020 06:12hodź. 02:15 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1431100.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hanf-Pflanzen
prawa za wobrazy: dpa

Naš serijal "Wěda, wědomosć a wunamakanki" z Měrćinom Wjenkom. Tema tónkróć: konop w židowskim templu.

pj 05.06.2020 07:10hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1424906.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Saurier-Nachbildung neben einer menschlichen Hand (Größenvergleich)
Nirgendwo auf der Welt kann man so viele und so gut erhaltene Saurier-Fossilien finden wie im Bromacker in Thüringen. prawa za wobrazy: MDR/Steffi Peltzer-Büssow

Haj, prašenje hač su sawriery scyła hłós měli, njeje hišće wotmołwjene. A tola - znajmjeńša indic na zwuk jedneje družiny mamy. To je Parasaurolophus.

pj 29.05.2020 06:12hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1417932.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Terminator Kampfroboter
prawa za wobrazy: IMAGO

W našim serijalu "Wěda, wědomosć a wunamakanki" rěči Měrćin Wjenk tónkróć wo so měnjatym metalu.

pj 15.05.2020 06:10hodź. 02:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1403934.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Modelle eines Germanenpaares aus der Bronzezeit
prawa za wobrazy: imago/United Archives
Marienkäfer auf einer gelben Narzisse
prawa za wobrazy: Daniel Bialek

Wěda, wědomosć a wunamakanki z Měrćinom Wjenkom Křidlešce božeho słónčka

Křidlešce božeho słónčka

Přeco zaso sej wědomostnicy a inženjerki přirodu za přikład bjeru. Tak tež skupina, kotraž zaběra so z wuwićom roboterow. Jich stej křidlešce božeho słónčka inspirěrowałoj, wšako matej tutej zajimawe kajkosće.

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio pj 24.04.2020 06:41hodź. 02:29 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 2,3 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 4,5 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-1382312.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Spaziergänger am See bei Sonnenuntergang
prawa za wobrazy: imago images / BildFunkMV

W našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki" zaběra so Měrćin Wjenk tónkróć z jězorjami.

pj 17.04.2020 07:15hodź. 02:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1375272.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kohlekraftwerk
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wudani so kónc wudobywanja a spalenja wuhla? Z tutym prašenjom zaběra so Měrćin Wjenk w našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki"

pj 03.04.2020 07:06hodź. 02:05 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1361834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Das Wort Virus ist durch eine Lupe im Wörterbuch zu sehen.
prawa za wobrazy: imago images / Christian Spicker

Měrćin Wjenk rozprawja w našej rubrice "Wěda, wědomosć a wunamakanki" wězo wo coronawirusu...

pj 20.03.2020 07:34hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1347438.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bunter Farbklecks auf schwarzem Hintergrund
prawa za wobrazy: NASA, ESA, R. Sankrit and W. Blair (Johns Hopkins University)
Das Logo der Identitären beim Faschingsumzug Schirgiswalde.
prawa za wobrazy: MDR/xcitepress

Prawicarske identitarne hibanje je sej drje dosć hodźacy so symbol wupytało, byrnjež to takle najskerje žadyn wotpohlad njebě.

pj 28.02.2020 06:12hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1325622.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Simulation der Entstehung einer Galaxie
prawa za wobrazy: D. Nelson, Illustris TNG team, MPI für Astronomie

pj 21.02.2020 06:12hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1318610.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Supernova in der Galaxie M82
prawa za wobrazy: Imago/A.Block

Supernowy su trěbne, zo by zboka hwězdow scyła něšto w swětnišću nastało. Haj, wobstejimy wšitcy z hwězdoweho próška, kaž nam nětko Měrćin Wjenk powěda.

pj 14.02.2020 06:12hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1311800.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Die Überreste einer Supernova-Explosion
prawa za wobrazy: Image Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO & ESA; Infared: NASA/JPL-Caltech/B. Williams (NCSU)
Wanderratte (Rattus norvegicus)
prawa za wobrazy: imago/imagebroker

Što wšo poprawom wulke myše takle móža, wuknu a činja? Měrćin Wjenk nam wo najnowšich dopóznaćach rozprawja.

pj 24.01.2020 06:12hodź. 01:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1290636.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der Vulkan Sakurajima
Der Vulkan Sakurajima hat im Jahr fast 800 Ausbrüche. Ständig wirft er Asche und Gestein in den Himmel. prawa za wobrazy: MDR/NDR/Eikon Media/Ruth Berry