67. Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2020

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. namołwja wšitkich dorosćenych z cyłeje Łužicy, kotrymž leži hajenje a zdźerženje tuteho nałožka na wutrobje, so na wubědźowanju wobdźělić.

Polnische Ostereier
prawa za wobrazy: colourbox.com

Kolekcija měła z třoch wudutych kokošacych jejkow wobstać a w znatej serbskej technice wudebjena być. Kónčny termin wotedaća je 28.02.2020.

Hódnoćić budu so 4 znate serbske techniki:

wóskowanska technika / jedno- a wjacebarbna
bosěrowanska technika / jedno- a wjacebarbna
škrabanska technika a wužrawanska technika

Móžeće so tež z wjacorymi kolekcijemi we wšelakich technikach wobdźělić. W kóždej technice móža so 3 myta přepodać, kotrež spěchuje Załožba za serbski lud, a dalše spěchowanske myta su móžne.

Sorbischer Ostereiermarkt Bautzen
prawa za wobrazy: MDR/Madeleine Arndt

Dorothea Šołćina wobdźěli so hižo wjele lět swěrnje na jutrownych wikach a je tež na wubědźowanju wuspěšna. Wona wěnuje so hłownje technice wóskowanja wjacobarbnje a jednobarbnje.

Ostereierkollektion
prawa za wobrazy: MDR/Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t.

Při wubědźowanju wo najrjeńše jutrowne jejko 2018 wudoby sej Dorothea Šołćina w technice "wóskowanje jednobarbne" 1. myto.

Pokiwy jury:

Při debjenju dźiwajće na bohate tradicije w dekorje a barbje a wariěrujće je z dobrymi idejemi, kaž na přikład přez geometriske formy z wottřihanymi pjerjemi kaž třiróžki, štyriróžki, kruhi abo z jehličku kaž dypki, smužki.

Ein Osterei wird während des 18. Sorbischen Ostereiermarktes im ostsächsischen Bautzen kunstvoll mit einer Kratztechnik verziert.
prawa za wobrazy: dpa

Tež naturalistiske a stilistiske motiwy kaž kćenja, ranki, łopjena na přikład bołmina, sněhowki abo zwěrjata kaž kokoš abo wowca su móžne. Tradicionelne symbole su tež wutroba, křiž, jutrowne jehnjo a napisy kaž Žohnowane jutry.

Dobyćerske kolekcije wostanu w rukach spěchowanskeho kruha a wustaja so mjez druhim we wobłuku 29. Serbskich jutrownych wikow 07. a 08.03.2020 w Serbskim domje w Budyšinje.

Impresije Serbskich jutrownych wikow 2019

Jutrowne wiki w Budyšinje

Na mjeztym 28. jutrownych wikach w Budyšinje su 2.500 ludźi witali.

Ostereiermarkt in Bautzen 2019
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ostereiermarkt in Bautzen 2019
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ostereiermarkt in Bautzen 2019
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ostereiermarkt in Bautzen 2019
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ostereiermarkt in Bautzen 2019
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ostereier, verziert nach sorbischen Techniken
prawa za wobrazy: MDR/Rosmarie Hennig
wšitke (5) wobrazy pokazać

posledni raz aktualizowane: 11. małeho róžka 2020, 12:19 hodź.