Zawody pytaja wučomnikow

Hižo wot póndźele přewjedźe Agentura za dźěło po cyłej Němskej tak mjenowany „tydźeń wukubłanja". Dźensa wot ranja wosmich hač do wječora šesćich je w Budyšinje w agenturje hotline šaltowana, kotraž čaka na prašenja młodostnych a jich staršich. Tu w Serbskim rozhłosu chcemy w přichodnych dnjach a tydźenjach zdobom zawody předstajić, kiž čakaja na požadanja młodych ludźi. Jedyn tajki je Zieglerec metalotwarska firma w Pěskecach. Betina Wenderothowa ju předstaji:

Ziegler Metallverarbeitung Piskowitz
prawa za wobrazy: Ziegler Metallverarbeitung, Piskowitz

W Zieglerec zawodźe w Pěskecach je potajkim tójšto móžnosćow, połowanje z dobrej perspektiwu nawuknyć. Tule namakaće trěbny kontakt.

Štóž wuchodźi lětsa šulu a docyła hišće njewě, što wot nazymy činić, wuknyć abo studować - móže so dźensa tež w Budyskej agenturje za dźěło poradźować dać - wot 8 do 18 hodź. je hotline za was šaltowana. A jeli maće tež Wy zawod a pytaće za wučomnikami - přizjewće so rady tu w rozhłosu, zo bychmy tež waš zawod předstajić móhli!

_______________________________________

Dalše informacije namakaće tule:

Budyska agentura za dźěło:

tel.: 0800 4 5555 00 abo 03591 66 23 33

online: kontaktny formular namakaće tule

e-mail: bautzen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

tel.: 0800 4 5555 20 (Kontakt zum Arbeitgeber-Serivce)