Rěčny kućik, dnja 08.11.2017 z dr. Anju Pohončowej Mulchować

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Kleine fast schwarze Schalen liegen um Pflanzen in einem Beet
prawa za wobrazy: Daniela Dufft

Rěčny kućik, dnja 08.11.2017 z dr. Anju Pohončowej

Mulchować

Wjele ludźi zawodźěje rjadki w swojej zahrodźe ze wšelakimi rostlinskimi zbytkami, na přikład z hałžkami a lisćom. Na tajke wašnje telko njerodźe njerosće a póda so njewotmyje resp. trěbne mineralije wostanu hnydom na městnje. Němsce prajimy k tomu "mulchen", a serbsce? We wobchadnej rěči wužiwamy němsku požčonku mulch(o)wać, štož je tež za spisownu rěč akceptabelne. Němske "Mulch", potajkim rostlinske zbytki, kiž na rjadku sypamy, je hižo w němčinje požčonka, a to z jendźelšćiny; tam so pak wurjekuje jako [mʌltʃ]. Tež w pólšćinje je znaty wuraz "mulcz" (mulch) a w čěšćinje "mulčování" (mulchowanje). Spisowna hornjoserbšćina akceptuje požčonki z němčiny, hdyž su hižo tam požčene z druheje rěče. To je dobra wěc, dokelž w tutym padźe wobeńdźemy kompleksne wurazy kaž rostlinske pokryće pódy/zemje a wužiwamy město toho prosće mulch a wot njeho wotwodźeny werb mulchować. Za němske "Mulchsaat" tuž njedyrbimy sej wumyslić někajki wusyw z rostlinskimi zbytkami abo wusyw do woršty z rozdrobnjenych rostlin, ale prajimy prosće mulchowy wusyw - jadriwy a zrozumliwy wotpowědnik, kiž so lěpje spomjatkuje hač komplikowane a wobšěrne wopisanje.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!