Rěčny kućik, dnja 06.12.2017 z dr. Janu Šołćinej Na zahrodźe

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Rěčny kućik, dnja 06.12.2017 z dr. Janu Šołćinej

Na zahrodźe

Serbšćinu wuknjacy nan so njedawno jara dźiwaše wuprajenju pěstowarki „Dźěći su na zahrodźe“. Chwilku přemyslowaše a so potom němsce wopraša „na zahrodźe?“ –„Warum denn auf dem Garten?“. Haj, wužiwanje serbskich prepozicijow je mnohostronske a so hustodosć wot němčiny rozeznawa. We wjetšinje padow drje kryje so přełožk předłóžki naz kontekstom němskich sadow, tak w sćěhowacych přikładach: na dróhach je wjele awtow, na swjedźenju knježesě dobra nalada abo na dźěle bě dźensa chětro napinace. Su pak pady, w kotrychž přełožk z pomocu němskeje přepozicije „auf“ njefunguje, tak we wuprajenjach: Smy na zahrodźe., bydlimy na wuchodźe města, abo tež: Na kóncu dróhi je twarnišćo. Tak je potajkim z bohatosću kontekstow nałožowanja serbskich prepozicijow, kotrež zda so wuknjacym druhdy kaž labyrint być – a dyrbja to prosće nawuknyć.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!