Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 22.09.2010 „Hochbegabung“ a „Hochwasser“

Što matej němskej słowje „Hochbegabung“ a „Hochwasser“ zhromadneho? Prawje: prěni dźěl tuteju zestajenkow je němski adjektiw „hoch“. A što matej serbskej wotpowědnikaj zhromadneho? – snadź adjektiw wysoki: wysoka wobdarjenosć a wysoka woda? Wězo nic! – Tu wužiwa so serbsce jenož pozdatnje prawy wotpowědnik. Němskej słowje „Hochbegabung“ a „Hochwasser“ stej zestajence, tuž dyrbimy woznam cyłeho słowa wobkedźbować a njesměmy po přikładźe němčiny jednotliwe dźěle přełožić. Su wězo tajke zestajenki w němčinje z adjektiwom hoch-, kotrež maja w serbšćinje wotpowědnik wysoki: „hochqualifiziert“ – serbsce wysoko kwalifikowany, „Hochsprung“ – serbsce wysokoskok. Němskemu „Hochwasser“ pak wotpowěduje serbsce wulka woda. A serbski wotpowědnik za „Hochbegabung“ je wulka wobdarjenosć abo wurjadna wobdarjenosć. Samsne płaći za wotwodźeny particip „hochbegabt“. Tak njepraji so serbsce, zo je něchtó wysoko wobdarjeny, ale wón je wulce wobdarjeny. Hdyž chcu jeho wobdarjenosć wosebje wuzběhnyć, móžu wězo tež prajić, zo je wón wurjadnje wobdarjeny.