Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 08.12.2010 Fertigbackmischung und Fertigteig

Hdyž dyrbi jónu spěšnje hić abo so krótkodobnje wopyt přizjewi a chceš skoku tykanc napjec, je derje, hdyž maš doma w kamorje stejo „Fertigbackmischunku“. Němčina sej to wězo po zwučenym wašnju lochko čini ze swojimi zestajankami. Ale kak móžemy najlěpje serbsce tomu prajić? Němske „Mischung“ wotpowěduje w serbšćinje změšk abo měšeńca. Měšeńca pak ma druhdy negatiwny přizwuk a móžny ekwiwalent hotowa měšeńca woprawdźe derje njeklinči. Porno tomu je měšeńca za pječenje bóle akceptabelne. Abo kak by było z wurazom mukowa měšeńca za pječenje? Zawěsće je tež němske „Fertigbackmischung“ tajki pad, hdźež njesměmy so při pytanju za kmanym serbskim wotpowědnikom přejara wot struktury němskeho słowa wowliwować dać, ale skerje wot woznama. Tuž bych namjetowała hotowa muka za pječwo resp. hotowa muka za chlěb abo za pampuchi atd. Po tutym mustrje bychmy tež tworić móhli serbski wotpowědnik za „Fertigteig“, mjenujcy hotowe ćěsto. „Pizzafertigteig“ by potom rěkało hotowe ćěsto za pizzu. Na tute wašnje móžemy dalše njeličomne hotowe ćěsta w serbšćinje mjenować: hotowe ćěsto za droždźowy tykanc a za droždźowy chlěb, hotowe ćěsto za poprjancy abo štožkuli wam słodźi.