Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.01.2011 Kwanowy měch

W nowej knize Jurja Kocha „Zabych ći něšto rjec“ čitach wo „wupowěsnjenych kwanowych měchach“. „Kwanowy měch“ – tutón wuraz budźe młodej a zawěsće tež srjedźnej generaciji lědma znaty. Tež ja najprjedy raz přemyslowach; wšako adjektiw kwanowy w słownikach njesteji. W serbskej literaturje pak je tójšto dokładow za kwanowe měchi abo tež kwanowe fale. Kwanowy je wotwodźeny wot wuraza guano, kotryž wužiwachu w Južnej Americe jako pomjenowanje za hnój. Z guanom hnojachu pola. Požadany hnój eksportowachu něhdy hižo z Chile do Němskeje. Dokelž dyrbješe so njewobškodźeny do Europy dóstać, wužiwachu wosebje krute, wjele wudźeržace měchi. Pola nas běchu wone měchi na přikład při běrnjacych žnjach požadane. A płat měchow bjerješe so rady tež za fale, z kotrymiž žony klečo doprědka so suwajo wujězdźene běrny zběrachu. Potajkim, sym zaso něšto přinawuknyła, mjenujcy to, što stej kwanowy měch a kwanowa fala.