Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 19.01.2011 Prepozicija „přez“

Njedawno mi něchtó zdźěli, zo pisa „swoje domjace dźěło přez temu medije“. Oj, sej myslach, zajimawa tema – ale pisać dźěło přez tu abo tamnu temu – tu něšto njetrjechi!
Słowo přez ma w serbšćinje mnoho woznamow: jako prepozicija steji mjez druhim za němskej formje durch abo über. Tak móže někomu něšto přez hłowu hić abo prajimy, zo někomu něšto přez hłowu rosće. Z pomocu přez móže so tež wěsta relacija zwuraznić: wón je tam hižo přez lěto – tu z woznamom dlěje hač lěto. Je tuž prawe, zo wotpowěduje němske über we wěstych kontekstach serbskemu přez. Daty přikład pak njepřełoži so do serbšćiny z pomucu prepozicije přez, ale ma rěkać „swoje domjace dźěło pisam wo temje“. Dalše móžnosće su: „pisam swoje domjace dźěło wo medijach“, „na temu medije“ abo tež „k temje medije“.
A wy, lubi čitarjo, sće runje něšto wo wužiwanju prepozicijow čitali!