Rěčny kućik Marka Grojlicha z wusyłanja 02.02.2011 Wujer a Wopaleń

Što poprawom je WUJER?? Jeli nětko ći wudźerjo mjez wami měnja, zo je to druhe mjeno za wuhorja, za rybu z němskim mjenom Aal, tak dyrbju wam rjec, ně, to njetrjechi!
WUJER je dźensa dźěl Ketlic, wsy w kotrejž Korla Awgust Kocor skutkowaše. Wony Wujer rěka němsce Unwürde, tute mjeno pak na žanej wjesnej tafli njesteji. Hač do 1938 bě Wujer samostatna gmejna potom bu do Ketlic zagmejnowana. Wsy stej hromadźe rostłoj, tak zo móžeš dźensa jenož rjec: Wujer to je južny dźěl Ketlic, při dróze do Lubija. Mjeno je staroserbskeho pochada: Wujer bě sydlišćo muža z mjenom Uvěr a Němcy činichu z toho Unwürde.
Tam we Wujerju dźensa nichtón wjace serbsce njerěči a tež nic w bliskim Wopalenju, němsce Oppeln. Tuta wjes leži sewjerowuchodnje Ketlic, blisko dróhi, kotraž wjedźe z Wósporka do Rychbacha, něhdy bě to Via regia. Mjeno Wopaleń je tohorunja serbske: Rum za sydlišćo wosrjedź lěsa nasta přez spalenje, wopalenje.
A Wopaleński młyn bě něhdy jara znaty, rjane tykowane twarjenje steji při zachodźe do wuskeho doła, po kotrymž běži rěka Lubata. Němsce rěka doł Georgewitzer Skala, serbsce „Korečanska skała“.