Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 29.04.2009 Kuchinske zela (2) – Bärlauch

Lubi posłucharjo, w zašłym swojim rěčnym kućiku sym něšto wo serbskich pomjenowanjach někotrych korjeninowych rostlinow a kuchinskich zelow powědała. Sym wšak slubiła, zo so wobhonju, kak rěka serbsce "Bärlauch". Předewšěm łopjena tutych rostlinow, kotrež su přiwuzne z cyblinkami, cyblemi a z kobołkom, wužiwaja so w kuchni abo tež jako srědk hojenja. Serbske pomjenowanje woneje rostliny so w aktualnych słownikach njejewi. Jenož pola Jana Lajnerta namakamy za "Bärlauch" serbski ekwiwalent "pyšny kobołk". W němčinje je wony "Bärlauch" tež pod přimjenom "wilder Knoblauch" znaty – zawěsće tež tohodla, dokelž podobnje kaž kobołk wonja. Tuž by tež serbski ekwiwalent "dźiwi kobołk" korektny był. Wosebje nětko w nalěću je wjele produktow z "dźiwim kobołkom" na předań, twaroh, twarožk, samo hotowe poliwki a juški. Měnju tuž, zo je hódno, němski Bärlauch tež serbsce pomjenować.