Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 20.05.2020 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Corona USA
prawa za wobrazy: dpa

Shutdown - Lockdown

W němskich medijach stej w zašłych tydźenjach kursěrowałoj słowje "Shutdown" a "Lockdown". Wobě zapřijeći pochadźatej z US-ameriskeho prawnistwa. Prašam so, hač nimamy za to kmanej serbskej wurazaj, kotrejž wotpowědujetej našej aktualnej situaciji w Němskej. Město jendźelskeho shutdown móžemy prosće rěčeć wo zastajenju zjawneho žiwjenja. A město słowa lockdown móžemy wužiwać wobmjezowanja so swobodnje pohibować resp. wobmjezowanja swobodneho pohibowanja (ně. Ausgangsbeschränkungen) abo zakaz so swobodnje pohibować resp. zakaz swobodneho pohibowanja (ně. Ausgangssperre). Wuraz wobmjezowanja abo zakaz wuchadźenja nimam za optimalne, dokelž wuchadźeja w Serbach skerje nowiny a časopisy. Ale we wobchadnej rěči móžu sej předstajić wuraz wobmjezowanja resp. zakaz wonchodźenja - kaž to njedawno Serbske Nowiny namjetowachu. - Jendźelskej wurazaj shutdown a lockdown stej krótšej a přez tuchwilne huste wužiwanje w medijach powšitkownje znatej. Tuž njerěči ničo přećiwo tomu, tutej cuzej słowje tež w serbšćinje wužiwać.

Dieses Thema im Programm: 20. März 2019 | 05:15 Uhr