Rěčny kućik z wusyłanja 24.05.2006 Pokutny pjenjez - Bußgeld, Verwarnungsgeld

Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje
Tema: pokutny pjenjez - Bußgeld, Verwarnungsgeld

Sće tež wy, lubi připosłucharjo,

hižo přespěšnje z awtom jěli, abo sće wot přećelnych politesow cedlku dóstali, dokelž sće wopak parkowali? Haj, tež při mojim awće wisaše njedawno w Lipsku zaso tajka oficialna papjerka, dokelž běch parkowała, hdźež to dowolene njebě. Wothladajo wot toho, zo so wězo mjerzach, chcu Wam dźensa prajić, kak su rěčespytnicy přełožowali někotre wurazy do serbšćiny: Wonej cedlce prajimy němsce něžnje "Knöllchen", serbsce namjetuju "pokutny lisćik" abo tež "pominančko". Pola mnje dołho njetraješe, a dóstach z póštu list z nadpismom "Bußgeldbescheid". "Bußgeld", to je suma, kotruž dyrbju nětko tež ja přepokazać, to je "pokutny pjenjez" abo tež "popłatk". Tak mjenowany "Bußgeldbescheid", serbsce "zdźělenka wo pokutnym pjenjezu resp. popłatku!", je potajkim to, štož w pisomnej formje domoj dóńdźe. Předleži tež katalog, němsce "Bußgeldkatalog" – potajkim katalog resp. zapis, w kotrymž so sumy jewja, kotrež maja so za jednotliwe delikty narunać. Eksistuje pak tež tak mjenowany "Verwarnungsgeld", serbsce "porokowanski pjenjez" – to pak je suma hač do 40 eurow, kotruž hnydom na městnje politesy abo policistej zapłaćiš. Ach, nětko so hižo njemjerzam – a přichodny króć w Lipsku lěpje na wobchadne znamjenja dźiwam!!!