Přinošk dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.01.2007 Festnetz

"Nowe serbske słownistwo nastawa w rěčnej praksy" – a tak přemyslowachmoj hakle njedawno zaso z lektorku hornjoserbskeho wječornika, kak pomjenować wonu syć, kotrejž so němsce "Festnetz" praji. Wšako nětko tež w serbskej rěči z pozdatnje hišće lěpšimi poskitkami za telefonowanje wabja. "Kruta syć" by rěkał posłowny přełožk z němčiny. Čehodla pak so stajnje na němčinje orientować? Znajemy drje nowotwórby kaž na přikład kruta tačel za "Festplatte" abo tež kruta mzda za němske Festlohn. Za další - a snano samo hišće lěpši ekwiwalent - pak mam stajna syć, dokelž zhonimy z přełožka tohorunja něšto, štož rozeznawa wonu družinu syće wot mobilneje. Stajna syć je něhdźe lokalnje instalowana, potajkim kruće instalowana – a móže wězo tež mobilne słuchatko měć, z kotrymž při telefonowanju po cyłym bydlenju abo po domje běhaš. Potajkim: wšojedne hač kruta abo stajna syć – woboje je prawy přełožk.