Přinošk dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 07.02.2007 Nepper, Schlepper...

Z telewizije znajemy wusyłanje "Nepper, Schlepper, Bauernfänger". Kak bychmy to serbsce prajili? Mamy scyła tajke ekspresiwne, emocionalnje sylne wurazy za tajkich slěpcow? Ow haj, mamy jich wjace, hač bych tu w rěčnym kućiku naličić móhła, mamy njeplechow, lapakow, njedušnikow, njekrasnikow, hepjelow, bězmanow, njekničomnikow, pakostnikow a hišće wjele wjace. Někotre maja bóle powšitkowny, a někotre bóle specielny woznam. Jako wotpowědniki za Nepper a Bauernfänger, kotrejž staj sej po woznamje bliskej, bych poskićiła wobšudnika abo wobšudźerja, jebaka abo jebarja, tež zełharnika abo zełžanca abo mojedla wotlěpjerja. A što je Schlepper? To dotal ani němsce tak prawje njewědźach. Słownik mje powuči, zo je to zawjednik, kiž ludźi do někajkich paslow a z tym do swojeho njezboža wabi. Tuž namjetuju tule jako serbski wotpowědnik něšto kaž wabjer, łójer abo łapar, kiž potajkim ludźi do paslow wabi, łóji abo łapa.
Slěpcowsku trójku z titla telewizijneho wusyłanja móhli potajkim přełožić jako: Jebacy, łaparjo a wobšudnicy – lubi připosłucharjo, přeju Wam, zo tutym njeplecham na lěp njezalězeće.