Přinošk dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 21. měrca 2007 Zinke

Hdyž sym tu njedawno wo widłach rěčała, je so kusk protesta zběhnyło, kaž sym zhoniła, a to widłowych zubow dla – toho štož mjenuje Němc Zinke, w mnohoće Zinken. Dóstach pokiw, zo rěka to tola róžki widłow. Haj, luby protestowacy připosłucharjo, maće prawje, ale ja mam tež prawje: Woboje so wužiwa, wobswědča to tež literatura, a kaž wupada, su te róžki skerje w katolskich Serbach rozšěrjene. Słowniki znaja nimo zubow a róžkow na widłach tež hišće widlicy. Wězo ma tute słowo, runje tak kaž zub a róžk, hišće rjad dalšich woznamow, na přikład widlicy, z kotrymiž ćahachu něhdy horncy z kachlow. A naposledk sym tež hišće namakała wariantu kónčki widłow – ale to drje kruty terminus njeje. Wuraz zub za Zinke pak přewažuje cyle jasnje w zwisku z hrabjemi a česakami. Někak pak su so wšě tute słowa pozabyli – při naprašowanju mjez znatymi sym zwjetša bjezradne mjezwoča widźała, chiba zo słyšach požčonku te cinki abo te cinkny. Tuž je snadź cyle wužitne, hdyž dopomnimy so na to, zo maja widły a widlički w Serbach zuby abo róžki, a znamjo Neptuna su třizubate abo třiróžkate widły, abo krótšo třizubak.