Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 30. meje 2007 Gleitsichtbrille

Widźiće wy derje, abo trjebaće nawoči? Ja wšak hižo wot šulskeho časa brylata chodźu, dokelž sym krótkowidna. Ze starobu wšak so čłowjek husto dalokowidny stanje, njemóže hižo bjez problema bliske wěcy spóznać abo čitać. W kombinaciji z krótkowidnosću nastanje tu problem z nawočemi. Pak trjebaš dwoje – jedne za dalokosć a jedne za bliskosć. Druha móžnosć su nawoči z kombinowanymi škleńcami: horjeka za dalokosć a deleka za bliskosć – tajke nawoči mjenuja so bifokalne – wotpowědne słowo namakamy tež w njedawno wušłym słowniku noweje leksiki. Ale tajka nowosć bifokalne nawoči poprawom njejsu – jako jich wunamakar płaći Benjamin Franklin, kiž bě žiwy we 18. lětstotku a je nimo toho tež błyskowód wumyslił. Moderna optika poskića nětko nawoči, w kotrychž njejstej jenož dwě sylnosći škleńcow kombinowanej. Su to nawoči z pasmami (conami) za bliske, srjedźne a daloke widźenje, kotrež łahodnje jedna do druheje přechadźeja. Němsce praja na to Gleitsichtbrille. A kak prajimy serbsce? Namjetować bych móhła: nawoči z přechadźacej sylnosću abo z łahodnym přechadom sylnosće, snano tež wjacepasmowe abo multiconalne nawoči. Škoda, zo nětko słyšeć njemóžu, što maće za najkmańše pomjenowanje.