Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 13. junija 2007 Spritzring/Eierschecke

11. smažnika 2008, 10:17 hodź.

Najebać wulkeho mnóstwa moderneho słownistwa a wulkeje ličby leksikaliskich nowotwórbow je přeco hišće tójšto přikładow, za kotrež njeje so hišće spokojace rozrisanje namakało. Hakle njedawno dóstach ke kofejej něšto, štož so němsce mjenuje "Spritzring". Haj, lubi připosłucharjo, wěm, zo je tajke pječwo jara tučne, wo kalorijach pak ani njepřemyslowach, ale skerje wo tym, kak chłóšćenka serbsce rěka. Pohladach do słownika, a tam je zapisane: "šprycowany wěnčk". Haj, jedna móžnosć - ale słowo "wěnčk" wotpowěduje němskemu "Kränzchen" – a tajki pola nas doma skerje při chěžinych durjach wisa. "Šprycowane pječwo", "šprycowane kolesko", "šprycowana rynka" – to su někotre móžne wotpowědniki. Nimo toho mamy hišće wosebitu formu poprjančkow, wone dołhe šlebjerdki, kotrež su tež šprycowane a so němsce pomjenuja "Spritzgebäck" – serbsce snano "šprycowane pječwo".
Dalši přikład za słowo, za kotrež hač do dźensnišeho hišće serbske pomjenowanje namakali njejsmy, je tykanc, kotryž rěka němsce "Eierschecke". Tute słowo ani w modernych słownikach zapisane njeje. Serbski ekwiwalent njeeksituje, hačrunjež tykanc hižo lětdźesatki dołho jěmy. Samozrozumliwje wužiwamy wšitcy germanizm a prajimy "eierschecka". Tuž dale za serbskim wotpowědnikom pytajmy ...!