Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 27. junija 2007 Brückentag

Snano so jedyn abo druhi z Was, lubi připosłucharjo, dopomina na přinošk redaktora Serbskeho rozhłosa, hdyž chcyše wote mnje wědźeć, kak móhli serbsce prajić "Brückentag". Z mojeje reakcije při tutym "nadpadźe" sće zawěsće pytnyli, zo njeje přeco tak lochko, kmany serbski ekwiwalent namakać, wosebje potom, hdyž wužiwa němčina někajki wobraz. Tak je to tež z tym němskim "Brückentagom". Ryzy přełožk jako mostowy dźeń drje w tutym padźe njeńdźe, namjetowach tohodla přemosćenski dźeń. Na tajkim dnju sej ludźo rady dowol bjeru, zo bychu dźeń mjez swjatym dnjom a kóncom tydźenja přemosćili a dlěšu přestawku k wočerstwjenju měli. Rozmołwa mjez kolegami po wusyłanju wunjese hišće dalši serbski ekwiwalent, kiž chcu Wam po tutym puću posrědkować, mjenujcy: mosćikowy dźeń. To rěka, zo hodźi so w serbšćinje – znajmjeńša w někotrych padach – pomjeńšenka wuchadneho słowa wužiwać, w kotrymž so wobraz němskeho kompozita špiheluje a z tym derje zrozumliwe je. Mějachmy lětsa hižo dwaj přemosćeńskej respektiwnje mosćikowej dnjej a hdyž so njemylu, njepřińdźe lětsa žadyn dalši wjace k tomu. Škoda!