Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 4. julija 2007 Selbstbehalt

W zwisku ze zawěsćenjom za awto znajemy derje němske zapřijeće Selbstbehalt. W najnowšim času jewi so tajke něšto samo hižo w někotrych tarifach chorobnych zawěsćernjow. Dźe wo to, zo zniži so měsačny popłatk za zawěsćenje, hdyž so zawjazamy, zo wěstu sumu kóštow za lěkarske zastaranje sami přewozmjemy – to je tón Selbstbehalt. Němsko-serbske słowniki tute słowo hišće njeregistruja. W nowinach sym nětko čitała jako pospyt serbskeho wotpowědnika zapřijeće samopotrjeba. To pak je skerje njeporadźena twórba, runje wopisany woznam wona scyła njetrjechi. Němski Duden podawa jako wujasnjenje woznama słowa Selbstbehalt tež hišće Selbstbeteiligung. Dźe tu potajkim skerje wo wobdźělenje zawěsćeneho na kóštach, potajkim jeho swójski podźěl. Zawěsćernja hakle potom za někajku škodu płaći, hdyž smy wujednany swójski podźěl zapłaćili. Lěpšina nišich popłatkow wšak so tak w padźe škody lochko jako njelěpšina wukopa.