Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 1. awgusta Z někim abo na někoho swarić?

"Waza, kotruž sy rozbiła, so njeda narunać", ćeta z Madlenku swari. To sym čitała w Protyce w rubrice žortow. Dźiwam so tomu swarjenju – ćeta z Madlenku swari – na koho da wonej hromadźe swaritej, hdyž tola ćeta cyle jasnje Madlenku dla rozbića wazy kritizuje? Wujasnjenje namakamy zaso w němčinje. Tu mamy pódla warianty auf jemanden schimpfen tež konstrukciju mit jemandem schimpfen, a tej naša serbska konstrukcija z někim swarić dokładnje wotpowěduje. Widźimy, zo smy tu zaso wotkryli schowany germanizm – wšo serbske słowa, a tola po němskim modelu zestajene. Serbsce wostanjemy při tym, zo swarimy na někoho, hdyž naše swary na njeho měrimy. Ćeta potajkim na Madlenku swari, zo so rozbita waza hižo narunać njeda. A što ta wjedrowa mała krodawa wotmołwi?
"Ow, to pak sym wjesoła, bojach so hižo, zo dyrbju ći nowu wazu kupić."