Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 05.09.2007 Škoda genitiwa

Škoda genitiwa

Njedawno sym w interneće čitała skóržbu: "škoda wo tón čas" – bohuskorženo – to njeje prawa serbšćina. Je to dokładne přenjesenje němskeho Schade um die Zeit. Serbja wšak wobžaruja tajku škodu z hinašej konstrukciju: škoda časa – takle by prawje było, škoda žada sej w tym padźe genitiw. Tale padowa forma wšak je w serbšćinje trochu na cofanju. Nimale zhubili smy hižo genitiw negacije: Štó da praji hišće: "Nimam pjenjez"? Skerje słyšimy: "Nimam žane pjenjezy". A nětko pozabywamy poněčim tež, zo sej wšelake werby genitiw žadaja. Tak sym tež hižo čitała, zo je so něchtó "napił z cokorowej wodu z kisałom". Ně, tež tu słuša genitiw: Napiju so něčeho, napiju so wody z kisałom, napiju so kofeja abo čaja a wječor tež raz wina. Hdyž bych so woprawdźe z winom napiła – to drje bych potom pjana była. Tuž wobchowajmy sej genitiw, zo njeby na kóncu było škoda genitiwa.