Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.12.2007 dźělatko

09. winowca 2008, 10:42 hodź.

Wěsće Wy, lubi připosłucharjo, što je "dźělatko"?
Jeli njewěsće, kotry woznam móhł so za tym chować, tróštujće so, tež ja tole njewědźach. Namakach wone słowo w loni wudatym "Prawopisnym słowniku". Wěm, što je ćelatko, ptačatko abo tež jehnjatko – a tuž sej myslach, zo jedna so wo někajke něžne zwěrjatko. Ale ně – w słowniku jewi so w spinkomaj wujasnjenje, zo je "dźělatko" wotpowědnik za "dźělensku smužku", němsce: Trennstrich resp. Trennungszeichen. Chutnje na tym dwěluju, zo štó słowo "dźělatko" w tajkim konteksće wužiwa. Zadźiwana běch, jako namakach pod hesłom "Bindestrich" "wjazaca smužka" a tohorunja "wjazawka".
Sym tuž měnjenja, zo móhli słowny porik ze samsnym sufiksom wužiwać, štož přeco hišće dosć něžnje klinči: potajkim: dźělawka a wjazawka.