Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 19.12.2007 Weihnachtsbaumständer

09. winowca 2008, 10:42 hodź.

W nowinach doporučeja, zo měli sčasom na štomik myslić. My mamy tež hižo swój na balkonje. Hody sej jón do jstwy stajimy a wupyšimy – zhotujemy, kaž so serbsce praji. Za to je trěbny wažny utensil, zo by wotrězany štom rjenje stejo wostał – němsce Weihnachtsbaumständer. A kak serbsce? To poprawom ćežko njeje. Derje znate je słowo "stejak" jako pomjenowanje za pomocny srědk, zo by něšto stejo abo wisajo wostało: stejak za kolesa, drastowy stejak, notowy stejak, tež motorske ma stejak, zo by so stajić hodźało. Tam, hdźež so praji "wón stóji", móhło so tež rjec "stojak". Tuž móžemy runje tak měć "stejak abo stojak za hodowny štom" abo tež "stejak za božodźěsćowy štom", kaž by najskerje wjetšina z připosłucharjow prajiła, abo krótšo "stejak za štomik". W Kulowskich kónčinach wšak rěka božodźěsćowy štom "lóšt", wo tym sym hižo jónu tu w rěčnym kućiku rěčała. Ale hač hodźało so potom tam wo "lóštowym stejaku" rěčeć bjez toho, zo přińdźe něchtó na wopačne mysle – to tak prawje njewěm.