Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 09.01.2008 posledni – zašły

Słowo "posledni" so husto we wopačnym konteksće wužiwa.
Tak so rěči wo "poslednim čisle někajkeho časopisa", wo "tematice poslednjeje šulskeje hodźiny" abo tež nětko "wo někajkim podawku poslednjeho lěta".
"Poslednje čisło časopisa" – hnydom so nastróžimy, je nětko woprawdźe kónc – abo směmy dalše čisła wočakować? Potajkim rěka to: "w zašłym čisle". Podobny zjaw so w němčinje jewi, tež tam so na př. praji: "in der letzten Ausgabe" – hačrunjež dalše eksemplary časopisa wuchadźeja.
Tež w zwisku ze šulskej hodźinu rěka prawa forma "tematika zašłeje hodźiny", njeje-li to runje poslednja hodźina dnja abo samo šulskeho lěta. Rěčimy tež wo podawku "zašłeho abo lońšeho lěta" a nic "poslednjeho lěta", wšako so hišće tójšto lět na tutym swěće nadźijamy.
A hnydom sćěhuje dalše prašenje: rěka korektna forma "w zašłej hodźinje" abo w "zańdźenej hodźinje". Wotmołwa rěka: woboje je prawe, runje tak kaž prajimy "zašłosć" abo tež "zańdźenosć".
Nadźijam so, zo njebě tole posledni rěčny kućik.