Rěčny kućik dr. Anju Pohončowej z wusyłanja 23.01.2008 Fischgräten = krety?

08. wulkeho róžka 2009, 08:05 hodź.

Njedawno storčich w rozmołwnym kole na bjezradne mjezwoča. Prajach mjenujcy, zo karpa tak rady njejěm tych wjele kochtow dla. Někotři so dźiwachu, dokelž bě jim słowo kochty jenož za kónčki kłóskow znate. Za němske "Fischgräten" wužiwaja skerje kosće, kosćiki, kóstki abo po němskim grety resp. krety. Běch pak sej wěsta, zo sym słowo kochty w zmysle "Fischgräten" hižo raz słyšała. Motiwacija da so zlochka namakać, wšak wupadaja rybjace kóstki kaž kochty kłóskow. A tež w starej němčinje wužiwaše so słowo "Grannen", potajkim kónčki kłóskow, w zmysle "Gräten". Aktualne serbske słowniki a terminologiske zběrki wšak maja jenož kosće, kosćiki a kóstki. W Rězakowym słowniku z lěta 1920 namakamy tež wósć. Tute słowo pak pochadźa z delnjoserbšćiny, hdźež znaja nimo toho hišće štapce. Zajimawe je, zo wužiwa so w delnjoserbšćinje słowo wósć tež za kónčki kłóskow. – Pohladach naposledk do dialektneho materiala a namakach dwaj přikładaj za kochty w zmysle "Fischgräten": jónu ze Žuric a jónu ze Zdźěrje. Lubi posłucharjo, je wšojedne, hač prajiće kóstki, kosće, kosćiki abo kochty. Myslu sej, zo klinči kóžde z tych słowow na kóždy pad lěpje hač z němčiny přewzate grety.