Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 05.03.2008 Črjóda abo stadło wjelkow?

Štóž so zajimuje za dóńt wjelkow, kotrež su so před někotrymi lětami do Łužicy wróćili, namaka hdys a hdys tež w Serbskich Nowinach wotpowědne informacije. W tutym zwisku pisa so husto wo stadłach wjelkow. Słowniki maja za němske "Rudel" hornjoserbskej wotpowědnikaj stadło a črjóda. W serbskej literaturje 19. a 20. lětstotka wužiwachu spisowaćeljo w zwisku z wjelkami přewažnje słowo črjóda, potajkim črjóda wjelkow. Ale w najnowšich Serbskich Nowinach wustupuje nimale bjez wuwzaća stadło wjelkow. – Słowo stadło je drje bóle specifiske, poćahuje so wosebje na wowcy, kruwy abo konje. Słowo stadło zwisuje z werbom stać, tuž poćahuje so prěnjotny woznam na zwěrjata, kiž so stejo pasu, potajkim na pastwje su. Porno tomu poćahuje so črjóda bóle na dźiwje abo rubježne zwěrjata. Njeje wšak wuzamknjene, zo so słowo stadło zwjazuje tež z wjelkami, ale je to skerje njezwučene. Doporuču tuž wobaj wurazaj wužiwać: stadło wjelkow a črjóda wjelkow.