Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 26.03.2008 zaměnić – wuměnić

Njedawno słyšach rozmołwu dweju sportowcow, a jedyn z njeju powěda, zo bě trenar někajkeho koparskeho mustwa wěsteho hrajerja zaměnił. Dźiwach so - njeznaje da trenar swojich hrajerjow?
Potom pak so wukopa, zo bě trenar woneho hrajerja w běhu koparskeje hry won na ławku pósłał a město toho druheho zasadźił. Tuž ma prawje rěkać, zo bě jeho "wuměnił". Słowo "zaměnić" wotpowěduje němskemu "verwechseln". Móžu tuž na dróze někoho zaměnić, hdyž jeho prawje njespóznaju abo hdyž špatnje widźu. Wone "zaměnić" pak je dwuzmyslne a ma hišće dalši woznam: mjenujcy němske "einwechseln" abo "austauschen" – a z tuteje přičiny je njedorozumjenje nastało.
Serbske "wuměnić" pak wopisuje to, štož z němskim "austauschen" pomjenujemy. Móžemy potajkim předmjety abo tež wosoby wuměnić, na přikład žehlawku, hdyž je wona skóncowana, abo tež tintowu patronu w pjelnjaku, hdyž je tuta prózdna. A tuž je we wonej hrě trenar hrajerjow wuměnił, je druheho zasadźił - a jedneho hrajarja narunał přez druheho "wuměnoweho hrajerja".
Z wěstej změnu drje wšitke konteksty zwisuja, ale je tola wěstych rozdźělow.