Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 02.04.2008 Magersucht – magersüchtig

Słyšach před dlěšim časom w rozhłosu přinošk wo "hłód tradacych". Zo by připosłuchar zrozumił, wo čo dźe, přida moderator hnydom němski přełožk, dźěše mjenujcy wo ludźi, kotřiž dobrowólnje hłód tradaja, němsce prajene su woni potajkim "magersüchtig". Dotal je so wšak wuraz "hłód tradać" poćahował na chudych ludźi, kotřiž nimaja ničo abo dosć k jědźi. W našim padźe dźe wo wěstu chorosć abo maniju. Za druhe manije kaž "Tablettensucht", "Drogensucht" abo "Spielsucht" eksistuja hižo serbske wotpowědniki kaž chcyćiwosć za tabletami, chcyćiwosć za drogami a hrajna manija. Za němske "Magersucht" so drje hodźi po tutym mustrje serbski wotpowědnik tworić kaž chcyćiwosć za šwižnosću abo manija za šwižnosću. Myslu sej pak, zo su žurnalisća w padźe słowa "magersüchtig" lěpše rozrisanje namakali. Su prosće hižo eksistowacemu werbej hłód tradać dodali dalši woznam. Potajkim: něchtó hłód trada abo wón rěči wo hłód tradacych. A jeli je tola w někajkim konteksće serbski substantiw trěbny, namjetuju za němske "Magersucht" serbski wuraz maniske hłódtradanje.