Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 14.05.2008 Štóžkuli, hdźežkuli …

W rjanym wječornym spěwje rěka: "Štóžkuli hódny je, hwězdźičku ma, złemu je hwěžka wuhasnyła." Prěnje słowo z tuteje štučki – "štóžkuli" – chcu wam dźensa na wutrobu połožić. Zdawa so mi mjenujcy, zo so wone pozabywa, a hromadźe z nim dalše tajke wjazby kaž štožkuli, hdyžkuli, kažkuli atd. Město toho słyšiš hustodosć konstrukcije typa "štož tež přeco" – např.: štož tež přeco će myli – móžeš mi to prajić. To pak njeje ničo dale hač posłowny přełožk němskeho "was auch immer". Njedawno sym samo hišće dalšu wariantu zasłyšała, kombinaciju němskeje konstrukcije "was auch immer" a serbskeje wjazby "štožkuli": "štožtežkuli". Lubi připosłucharjo, tute nowostki po němskim přikładźe su njetrjebawše: Wšak mamy swoje wurazowe móžnosće: Štožkuli sej přeješ, to ći spjelnju. Čin, kažkuli so ći spodoba! A tuž přeju wam rjany dźeń, hdźežkuli sće a kajkužkuli změjeće dźensa zaběru.