Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 21.05.2008 skoržić

18. nalětnika 2009, 11:30 hodź.

Njedawno čitach sadu, w kotrejž rěkaše, zo skorži "něchtó přez hłowybolenje". Na tutym městnje so moje rěčne začuće wobaraše. W němčinje drje so praji: "Er klagt über Kopfschmerzen" – ale Serbja hinak skorža. W rěčnym korpusu Serbskeho instituta je tójšto dokładow za to, so "skoržimy na hłowybolenje", "na bolosće" abo tež "na napjate žiwjenje". Tohorunja skoržimy na wosoby. W rěčnym korpusu skorži mjez druhim něchtó na woteběrarjow, a hižo Jakub Bart-Ćišinski skoržeše na Arnoštu Muku. Znate su tež dalše móžne konteksty werba "skoržić". Móžemy "někomu swoju nuzu" abo "přećiwo komu na zarunanje skoržić". Předewšěm prawiznik wužiwa wone słowjeso husto, wšako zastupuje wón skóržbnika abo tež wobskorženeho.
Dokelž sym optimistiski čłowjek přiwobroću so nětko rjanym a pozitiwnym wěcam – a je nětko dosć toho skorženja, sym so – kaž Filip Rězak praji – naskoržiła.