Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 28.05.2008 wulkoličbnje?

18. nalětnika 2009, 11:29 hodź.

Serbska rěč je moderna a so stajnje dale wuwiwa. Tež rěčespytnicy wobkedźbuja zajimowani, zo so nowe słowa tworja. Druhdy pak so kreatiwita wutworjenja nowych słowow słowotwórbnym zasadam abo tež rěčnemu začuću spřećiwja. Tak tež njedawno, jako čitach powěsć, zo je (citat): "najebać dešćikojte wjedro (..) serbska młodźina (..) wulkoličbnje do Róžanta putnikowała". Wony fakt drje je zwjeselacy, ale słowo "wulkoličbnje" njeznajach. Bě tam zawěsće mnoho abo tójšto putnikowarjow, abo tež wulka ličba serbskich młodostnych, snano samo wulka syła Serbow – ale "wulkoličbnje" putnikowarjo njeběchu. Wěmy, zo móže być něšto być wulkotne, něchtó wulkomyslnje jedna, něchtó je wulkohubaty abo něhdźe so wulkorumne wagony twarja – po tutej analogiji je zawěsće něchtó wone słowo zestajił ... ale njech cyle spěšnje wulkomyslnje na wone wulkotne "wulkoličbnje" zaso zabudźmy!