Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 27.08.2008 To je wažne – mi abo za mnje?

Njedawno so mje něchtó prašeše, kak měło prawje rěkać: to je wažne za mnje – z prepoziciju za – abo to je mi wažne – z čistym datiwom. Wotmołwa je: Woboje je prawje, ani jednu ani druhu konstrukciju njebych wotpokazała, ale mjez nimaj wobsteji woznamowy rozdźěl. Sada "To je mi wažne" zwuraznja moje cyle wosobinske měnjenje abo nastajenje, nichtó druhi njeje tu za mnje něšto postajił. Konstrukcija "To je za mnje wažne" njeje w tym nastupanju cyle jednozmyslna. Tu móže so tež wo něšto jednać, štož je něchtó druhi postajił a ja to scyła zańč nimam. Na přikład: Lěkar je prajił, zo je za mnje jara wažne, zo dźiwam na strowe zežiwjenje, ale ja so wo to njestaram, mi je wažne, zo mi słodźi.