Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 03.09.2008 Bürgerwehr

03. požnjenca 2008, 11:31 hodź.

Njedawno pytachmoj zhromadnje z lektorku za serbskim pomjenowanjom němskeho słowa "Bürgerwehr". Němske słowo pochadźa z 19. lětstotka a pomjenuje wot wobydlerjow w samoiniciatiwje organizowany wobrónjeny škit městow. Přez załoženje policije njebě tajki priwatny škit hižo trěbny, a tak so na pomjenowanje poněčim pozaby. W aktualnych publicistiskich wozjewjenjach pak so němski wuraz zaso jewi, nětko pak jako pomjenowanje priwatneje iniciatiwy wobydlerjow předewšěm w namjeznych kónčinach. Móžny serbski ekwiwalent je "wobydlerski škit", dokelž škitaja dobrowólni - nětko wšak bjez brónjow – předewšěm swoje priwatne wobsydstwo. Znajemy pak tež "wohnjowu woboru", němsce Feuerwehr, a tuž namjetuju wutworić po analogiji tež serbske pomjenowanje "wobydlerska wobora".