Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 17.09.2008 přichodny – bliši

17. požnjenca 2008, 10:44 hodź.

Při přełožowanju němskich słowow a cyłych tekstow do serbšćiny přeco zaso pytnjemy, kak jara so wot němskeje předłohi wowliwować damy. Druhdy ani njepytnjemy, zo ma němske słowo wjacore woznamy, kotrež dyrbimy do serbšćiny wšelako přełožić. Hinak drje njehodźi so wujasnić serbski přełožk: Lubuj swojeho přichodneho! Jeli by tam jenož dalše słowo pobrachowało kaž syna, potajkim Lubuj swojeho přichodneho syna! – njebych ničo prajiła. Měnjene bě pak něšto druhe, mjenujcy: Lubuj swojeho blišeho! Wězo je prawy serbski wotpowědnik za němski adjektiw "nächste" přichodny: přichodnu drohu nalěwo, přichodnu staciju wulězu, přichodnu njedźelu so zetkamy atd. Z němskim substantiwom "der abo die Nächste" je pak měnjena wosoba, kiž nam blisko steji. Prěnjotny němski woznam bě susod, potajkim tón, kiž blisko bydli. Tohodla móže serbski wotpowědnik za němsku namołwu: Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst! jenož rěkać: Lubuj swojeho blišeho kaž sebje samoho! – Hač so to nam dźensa poradźi?