Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 01.10.2008 Auflaufkind

Njedawno słyšach w rozhłosu přinošk wo leksikaliskich nowotwórbach w němčinje. W tutym zwisku so naspomni, zo je němska zestajenka "Auflaufkind" najnowše słowo, kotrež je so do němskeho Dudena zapisało. W němčinje so druhdy dźiwne słowa tworja, a zawěsće je słowo "Auflaufkind" jedyn tajki přikład. Abo wěsće wy, lubi serbscy posłucharjo, što so za tym chowa? Dźěl němskeje zestajenki – "Auflauf" - asociěruju z jědźu, z někajkej přepječenku. Ale ně, z jědźu wone słowo ničo činić nima. Zestajenka pomjenuje dźěći, kotrež při kopańcowych hrach abo turněrach hrajerjow na hrajnišćo přewodźuja. Němsce so praji: "die Spieler laufen auf". W serbšćinje tajke dźiwne leksikaliske nowotwórby ani trěbne njejsu, tam móžemy werbalnje wopisować, zo dźěći – takrjec mali koparjo – wulkich na hrajnišćo přewodźuja. Móžemy małych koparjow tež jako "přewodne dźěći" pomjenować. Ale posłownje němske słowo chcyć do serbšćiny přewzać, ně, to radšo nic!