Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 15.10.2008 Geburtsurkunde

Nimale kóždy čłowjek wobsedźi oficialny dokument, kotremuž němsce "Geburtsurkunde" prajimy. W aktualnych słownikach jewitej so dwě zapřijeći: "porodne wopismo" a "narodźenske wopismo". W pomjenowanju "porodne wopismo" tči werb "porodźić", w pomjenowanju "narodźenske wopismo" werb "so narodźić". Mjez woběmaj werbomaj pak wobsteji semantiski rozdźěl, kotryž zwisuje z dwěmaj wšelakimaj perspektiwomaj: "Žona dźěćo porodźi" – ale: "dźěćo so narodźi". Wone hamtske wopismo je dokument dźěsća. Trjebamy jón čas žiwjenja, dokelž je dźeń narodźenja zapisany a wobkrućeny. Z tuteje přičiny bych w tutym zwisku tež leksikalisku twórbu ze słowjesom "so narodźić" preferowała. "Narodźenske wopismo" so mi po strukturje njelubi, hižo lěpje zda so być "wopismo narodźenja". Potajkim, wšojedne, hač "narodźenske wopismo" abo tež "wopismo narodźenja" – wony dokument je wažny a tuž sebi jón derje schowajće!