Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 01.04.2009 Bjentušk a štryntušk

Lubi připosłucharjo, znajeće wy słowo "bjentušk"? Ja je w aktiwnym słowoskładźe nimam, tola njedawno zaso wo nim słyšach: Dopominajo so na swoju wowku powědaše mi naša mać, zo je sej wona na wočinjenu nohu bjentuški kładła. Z tym běchu měnjene chłódźace mokre wobalki. W dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku podawa so "bjentušk" z woznamom 'Pflaster' z komentarom, zo je to zestarjene słowo. Pfuhlowy słownik porno tomu znaje nimo "bjentuška" tež hišće "bjentuch". Widźimy, zo je "bjentušk" pomjeńšenka wot słowa bjentuch – zakład je němske zestajene słowo z druhim čłonom Tuch, najskerje Bindtuch abo Bandtuch, w dźensnišej němčinje dawno woteznate. Podobna požčonka ze samsnym druhim čłonom je "štryntušk", znaty z katolskeje drasty, škrobjeny běły płatowy bant na čoło – z němskeho Stirntuch. Tu pak so njepomjeńšena zakładna forma w serbšćinje zachowała njeje. Słowje bjentušk a štryntušk nam pokazujetej, kak je sej starša serbšćina němske słowa kreatiwnje přiswojiła a do słowotwórbneho systema zarjadowała.