Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 22.04.2009 Kuchinske zela (1)

Za dźensniše wusyłanje sym sej z wulkeho wobłuka korjeninow, korjeninowych rostlinow a kuchinskich zelow někotre serbske pomjenowanja wupytała: Što je pětršilka, drje kóždy wě. W Rězakowym słowniku kaž tež w Lajnertowej zběrce rostlinskich mjenow jewi so tohorunja něžne pomjenowanje pětruška, kotrež pak lědma štó wužiwa. Zawěsće je tež znate, zo je koprik serbske pomjenowanje za němske "Dill". Jara rozšěrjene je tež pomjenowanje poprik. Nimo koprika wužiwa so w kuchnjach tež kobołk, štož je wotpowědnik němskeho "Knoblauch". Sama jara rady jědźe z kobołkom přihotuju, zwjetša pak kónc tydźenja, dokelž su sćěhi tuteje kulinariskeje chłóšćenki hišće dołho po tym čuć. Kusk mjenje smjerdźiš, hdyž wužiwaš w jědźach nětko cyle aktualny "Bärlauch". Wo jeho serbskim mjenje, kotrež so w słownikach dotal njejewi, wjace w přichodnym wusyłanju.