Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 03.06.2009 Słowjanske słowa w němčinje

W rěčnych kućikach wobjednawamy husto słowa, kotrež je sej serbšćina z němčiny požčiła. Dźensa dźe mi wo nawopačny zjaw. Štóž je čitał Strittmatterowu trilogiju "Der Laden", wě, zo wužiwachu so prjedy w němskim dialekće wokoło Grodka słowa kaž dremeien, hympeien a njeje ćežko, žórło tutych słowow spóznać, mjenujcy delnjoserbske drěmaś a hympaś, štož rěka čumpać. W Delnjej Łužicy znaja tež wobroty kaž "sich die Plauze vollschlagen". Plauze rěka potajkim něšto podobne kaž Bauch a wotwodźuje so ze serbskeho płuca. Znate su tam tež Kurätel z delnjoserbskeho kurjetka. – Mjeztym zo so tute słowa jenož regionalnje wužiwaja, su słowa kaž Gurke, Grenze, Peitsche, Nerz abo Quark tež wobstatk spisowneje němčiny a kóždy by je za němske słowa měł. Ale – a to móžeće sej zawěsće hižo myslić – wone pochadźeja ze serbšćiny resp. z druheje słowjanskeje rěče. W dźensnišim času sej wšak němčina jenož zrědka słowa ze słowjanskich rěčow požči, w 80tych lětach na př. glasnosť a perestrojka. Zwjetša je jendźelšćina žórło za nowe słowa, wot kotrychž so někotre tež do serbšćiny zadobywaja, ale to je hižo tema za dalši rěčny kućik.