Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 24.06.2009 znamka, censura, Dehnungsjahr

Šulske lěto so ke kóncej chila a prózdniny so bliža. Na poslednim šulskim dnju před prózdninami wuhódnoći wučerka wuslědki šulerjow, a tute su we wuswědčenjach dokumentowane. Rěčimy dźeń a husćišo wo znamkach, pomjenowanje censura so rědšo wužiwa. Słowo censura ma mjenujcy dalši – negatiwny – woznam, kotryž pomjenuje kritiske přepruwowanje abo zakaz spisaneho. Podobne wuwiće zwěsćimy w němčinje, tež tam so słowo "Zensur" lědma hdy hižo wužiwa, němsce praji so šulskim znamkam "Note".
Štóž ma dobre znamki, přeńdźe do dalšeho, wyšeho lětnika. Někotři šulerjo lětnik hišće raz wospjetuja, w prjedawšich časach wužiwaše so njesensibelny rěčny wobrot "něchtó je sedźo wostał". W zwisku ze zakładnej šulu je so w wutworił nowy němski terminus Dehnungsjahr. Spodźiwny to němski wuraz, dokelž zamazuje poprawny woznam wospjetowanja šulskeho lěta. Z tuteje přičiny namjetuju jako serbski přełožk němskeho słowa "Dehnungsjahr" podlěšowace abo podlěšowanske lěto.
Wšojedne pak, hač přeńdźeće do přichodneho lětnika abo hač lětnik wospjetujeće – dźensa přeju wam, lubi šulerjo, najprjedy raz rjane prózdniny!